Kontakt

TRANSIP Sp. z o.o.
ul. Budowlana 26,
20-469 Lublin, Polska
info@transip.pl

Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 712-015-15-15
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Zarząd Spółki:
tel. (+48) 81 44 14 602
sekretariat@transip.pl

Dział Przewozów:
tel. (+48) 81 44 14 614
tel. (+48) 81 44 14 532
tel. kom. (+48) 665 990 048
przewozy@transip.pl

Dział Techniczny:
tel. (+48) 81 44 14 613
tel. kom. (+48) 601 675 954
techniczny@transip.pl