O firmie

Tabor - TRANSIP Sp. z o.o.

Obecnie firma SIPMA S.A. działająca pod marką TRANSIP świadczy usługi transportowo-spedycyjne od 1 lutego 1991 r.

W dniu 31 maja 2024 roku nastąpiło połączenie Spółek:
SIPMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000027521, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7120102764, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, opłacony w całości, zwanej dalej Spółką Przejmującą i
TRANSIP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000026037, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7120151515, kapitał zakładowy 1.000.000 zł, zwanej dalej Spółką Przejmowaną.
Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Następstwem połączenia jest ustanie bytu prawnego Spółki Przejmowanej.
Zgodnie z treścią art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych SIPMA S.A. wstąpiła z dniem połączenia, tj. z dniem 31 maja 2024 roku we wszystkie prawa i obowiązki TRANSIP Sp. z o.o. i stała się stroną wszystkich obowiązujących umów zawartych przez TRANSIP Sp. z o.o., co oznacza dla dotychczasowych kontrahentów TRANSIP Sp. z o.o. zachowanie ciągłości organizacyjnej i prawnej.

Marka TRANSIP, jako część SIPMA S.A. która jest wyspecjalizowana w działalności transportowo – spedycyjnej, nadal będzie spełniać ważną rolę w prawidłowej i efektywnej obsłudze swoich klientów.