O firmie

Firma transportowo spedycyjna TRANSIP Sp. z o.o. została utworzona przez SIPMA S.A. w Lublinie poprzez wydzielenie ze sfery swojej działalności obsługi transportowej oraz remontów transportu technologicznego. Spółka Transip podjęła działalność gospodarczą z dniem 1 luty 1991 r. Kapitał zakładowy wyniósł 40 000,00 zł i został wniesiony w formie pieniężnej i niepieniężnej (materiały, części zamienne i majątek trwały). Działalność firmy TRANSIP Sp. z o.o. koncentrowała się na usługach transportowo - spedycyjnych oraz remontowych sprzętu transportu technologicznego.

Dynamiczny rozwój Spółki na przestrzeni lat 1993-1997 był możliwy nie tylko dzięki sprawnemu zarządzaniu, ale także dzięki inwestycjom w nowy tabor. Trafna ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki oraz zdiagnozowanie ewentualnych zagrożeń w branży pozwoliła umocnić pozycję spółki na rynku.

Aktualnie firma TRANSIP Sp. z o.o. zajmuje dobrą pozycję na lokalnym rynku transportowym. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi firmy oraz w czasie wzmożonej sprzedaży SIPMA S.A. zachodzi niekiedy potrzeba podnajmu obcych przewoźników. Jednak Spółka, stawiając na rozwój, stale dąży do powiększania i unowocześniania taboru, co odzwierciedla wzrost kapitału zakładowego wynoszący obecnie 1 000 000 zł.

Nasze doświadczenie oraz osiągnięcia poparte są wieloletnią praktyką, która przekłada się na profesjonalizm i rzetelność świadczonych przez naszą spółkę usług transportowych. Posiadamy ubezpieczenia OCP w wysokości 650.000 zł w przewozach krajowych oraz 250.000 euro w przewozach międzynarodowych.

TRANSIP Sp. z o.o., jako wyspecjalizowana firma w działalności transportowo - spedycyjnej, spełnia ważną rolę w prawidłowym i efektownym funkcjonowaniu GRUPY SIPMA.