GRUPA SIPMA

GRUPA SIPMA została założona w 1996 roku przez SIPMA S.A. Stanowi silny organizm selektywnie dobranych, działających wspólnie na rynku producentów maszyn rolniczych przedsiębiorstw. Połączenie firm, odzwierciedlające światowe tendencje w tym zakresie, umożliwia osiągnięcie przez zespół przedsiębiorstw większej efektywności i potencjału.

Możliwości GRUPY zwiększa dodatkowo przekazanie do wyspecjalizowanych firm wybranych obszarów działalności (outsourcing). Spółki GRUPY, wykorzystując potencjał kapitałowy i pozycję rynkową podmiotu dominującego, jakim jest SIPMA S.A. oraz system instrumentów zarządzania w zakresie polityki finansowej i marketingowej, kompleksowo rozwiązują problemy indywidualne przedsiębiorstw, a także wspólnie realizują politykę rynkową.

Skład GRUPY SIPMA

SIPMA S.A.
ul. Budowlana 26
20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 74 45 071
www.sipma.pl


R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. 
ul. Ciepłownicza 4
20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 44 14 139
www.rndcentreinventor.pl


SIPMOT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 27
22-400 Zamość, Polska
tel. (+48) 84 67 75 501
www.sipmot.pl


OOO SIPMA RU
Rosja, 215800 Obwód Smoleński
Jarcewo, 338 km drogi Moskwa -Mińsk
tel. (+7) 48143 30 300
www.sipma.ru