GRUPA SIPMA

 W 1996 roku Zarząd SIPMA S.A. powołał GRUPĘ SIPMA, stanowiącą silny organizm selektywnie dobranych, działających wspólnie na rynku producentów maszyn rolniczych przedsiębiorstw. Konsolidacja firm, odzwierciedlająca światowe tendencje w tym zakresie, umożliwiła uzyskanie efektu synergii. Jego istotą jest osiąganie przez zespół przedsiębiorstw większej efektywności potencjału, niż suma efektywności potencjałów spółek działających pojedynczo. Możliwości GRUPY SIPMA zwiększa dodatkowo przekazanie do wyspecjalizowanych firm wybranych obszarów działalności. Spółki GRUPY SIPMA, wykorzystując potencjał kapitałowy i pozycję rynkową podmiotu dominującego, jakim jest SIPMA S.A. oraz system instrumentów zarządzania w zakresie polityki finansowej i marketingowej, kompleksowo rozwiązują problemy indywidualne przedsiębiorstw, a także wspólnie realizują politykę rynkową.

Więcej o GRUPIE SIPMA Dalej