Kontakt

TRANSIP Sp. z o.o.
Lublin, Polska
ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin
info@transip.pl

Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

NIP: 712-015-15-15
Kapitał zakładowy: 1 000 000 zł

Zarząd Spółki:
tel. (+48) 81 44 14 602
sekretariat@transip.pl

Dział Przewozów:
tel. (+48) 81 44 14 614
tel. (+48) 81 44 14 532
tel. kom. (+48) 665 990 048
dczurylo@transip.pl

Dział Techniczny:
tel. (+48) 81 44 14 613
tel. kom. (+48) 602 719 205
jborowik@transip.pl